Quote

"What You Can't Have You Can't Resist"

Det här citatat kommer jag att leva med för resten av mitt liv...